Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

 


         Wychowawca klasa             


      Ia  mgr  Marzena Więckowska                                                             


      Ib  mgr Elżbieta Piasny


      IIa   mgr  Anna Jabłońska


      IIb   mgr Izabela Raczyńska - Bawej


      IIIa  mgr  Agnieszka Stefańska                                                       


      IIIb  mgr Joanna Rurańska - Ziemba


      IV  mgr Michał Frąckowicz


      V  mgr Sylwester Makara                              


     VI    mgr Łukasz Pawlata