Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

                                                   

Sala Koncertowa dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im.Stanisława Moniuszki

 19.09.2016

Z radością informujemy, że  19 września br. podpisaliśmy umowę na realizację projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi", który pozwoli nam zaoferować nową jakość kształcenia młodych talentów i umożliwi ich prezentację szerokiej publiczności. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowgo i rozwój zasobów kultury Programu Opreacyjnego Infrasrtuktura i Środowisko 2014-20120. Cel projektu został zdefiniowany jako rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostepności do edukacji artystycznej i kultury oraz rozszerszenie oferty artystycznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę istniejącej siedziby o:

- dwie sale koncetowe, zlokalizowane jedna nad drugą w centralnej części szkoły. Mniejsza sala (kameralna) przeznaczona jest dla 156 osób, większa (sala koncertowa) dla 254 osób;
- pomieszczenia administracyjne;
- zaplecze działalności artystycznej:

  • parter - wejście główne, dyżurka, szatnia, sala koncertowa, magazyn instrumentów, sale ćwiczeń, reżyserka
    i amplitunery, zespoły toalet,
  • I piętro - garderoby, sale ćwiczeń, sterowanie i nagrywanie dżwięku;
  • II piętro - sala kameralna, sala prób, zespół toalet, sale ćwiczeń.

- przebudowę istniejącego budynku w zakresie funkcjonalnym i technicznym;
- przebudowę układu dojśc i dojazdów wraz z uzyskaniem niezbędnych miejsc parkingowych i poprawieniem warunków bezpieczeństwa użytkowania budynku;
- wymiana ogrodzenia wraz z realizacją nowych bram (komunikacja piesza i kołowa) i furtki (komunikacja piesza).

Podstawowym załozeniem funkcjonalno-użytkowym dobudowanej części budynku jest prowadzenie statutowej działalności szkoły oraz organizowanie muzycznych przedsięwzięć z udziałem osób trzech, obsługiwanych przez dwie sale koncertowe.
W zakresie zadania jest także wyposażenie elektroakustyczne, instrumenty oraz meble. W skład wyposażenia elektroakustycznego wchodzą - system elektroakustyczny sal, oświetlenie sceniczne, technologia sceny
i projekcja wielkoformatowa.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21.07.2016

Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania do projektu rozbudowy szkoły - pobierz

Wyniki konkursu

21.07.2016

Prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki I konkursu projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, w ramach którego przyznano szkole środki na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Muzycznych
im. S.Moniuszki w Łodzi.