Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

 

Zapytanie cenowe - opracowanie projektów warsztatowych w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

03.03.2017  Informacja o wyniku postępowania

23.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - opracowanie dokumentacji:

a)Branżowych kosztorysów inwestorskich

b)Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych

w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

08.03.2017 Informacja o wyniku postępowania

20.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

01.03.2017 Informacja o wyniku postępowania

15.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektroakustycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

12.12.2016

      2. Informacja o wyniku postępowania

29.11.2016

 1. Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - obsługa zamówień publicznych w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

17.10.2016

 1. Informacja o wyniku postępowania

03.10.2016

 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik do zapytania - formularz oferty

________________________________________________________________________

ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony pn. WYKONANIE PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

07.10.2014

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

05.09.2014

a)     wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 05.09.2014 roku,

b)     uzupełnienia dokumentacji - 05.09.2014 roku,

04.09.2014

a)     wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 04.09.2014 roku,

b)     załacznik do wyjaśnień

02.09.2014

a)      wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 02.09.2014 roku,

b)      modyfikacja treści siwz - pismo z dnia 02.09.2014 roku,

c)       ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

d)      uzupełnienia dokumentacji - projektu wykonawczego,

e)      STWiORB - roboty budowlane i zagospodarowanie terenu,

f)      kosztorysy nakładcze (przedmiary) zamienne

22.08.2014

1. ogłoszenie o zamówieniu,

2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. dokumentacja techniczna - projekt budowlany,

4. dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy,

5. dokumentacja techniczna - decyzje + pozwolenia,

6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

7. kosztorysy nakładcze.

 

Przetarg nieograniczony pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAMIENNEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA (WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ) OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI

24.03.2014

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

11.03.2014

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. załącznik 1 do siwz- pdf
 4. załącznik 2 do siwz- zip
 5. załącznik 3 do siwz- zip
 6. załącznik 4 do siwz- zip

 

Przetarg nieograniczony pn. WYKONANIE PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

27.01.2014

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

22.01.2014

kosztorysy nakładcze zamienne

18.01.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tekst jednolity (wersja pdf)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tekst jednolity (wersja edytowalna)

dodatkowa dokumentacja

16.01.2014

zapytania i odpowiedzi do treści siwz - pismo z dnia 16.01.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

14.01.2014

zapytania i odpowiedzi do treści siwz - pismo z dnia 14.01.2014

04.01.2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

19.12.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

9.12.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

2.12.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

21.11.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

07.11.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

24.10.2013

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści siwz

16.10.2013

zapytania do treści swiz-pismo z dnia 16.10.2013

zapytania do treści swiz-pismo z dnia 15.10.2013

15.10.2013

Uzupełnienie - elektroakustyka i oświetlenie

11.10.2013

a) ogłoszenie o zamówieniu,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) dokumentacja techniczna,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) kosztorysy nakładcze.

 

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

 

26.07.2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania

28.06.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

 28.06.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

21.05.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

 21.05.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

14.05.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

28.02.2013

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2013

"Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie 1 szt. tablicy informacyjnej, 1 szt. rollup reklamowy w ramach promocji projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi".

do pobrania - Zapytanie ofertowe

Informujemy, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie ważne oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę DESIGNLABS Rafał Raczyński z Łasku.