Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

Kontakt

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
91-134 Łódź, ul. Rojna 20
tel: +48 42 611-01-69 tel/fax: +48 42 611-01-72
e-mail: szkola@muzyczna.lodz.pl

NIP 725 11 05 929

dyrektor Małgorzata Bosek: m.bosek@muzyczna.lodz.pl

wicedyrektor Jan Niedźwiecki: j.niedzwiecki@muzyczna.lodz.pl

wicedyrektor Paweł Zapart: p.zapart@muzyczna.lodz.pl

wicedyrektor Joanna Rurańska-Ziemba: szkola@muzyczna.lodz.pl

 

sekretariat

Bożena Jędrzejczyk - specjalista ds.uczniowskich

Dorota Opawska -kadry

ElżbietaWiśniewska-kadry

Elżbieta Bara - księgowość

szkola@muzyczna.lodz.pl

kadry@muzyczna.lodz.pl

 

 

tel./fax.

42611-01-72

portiernia

    42611-01-69

księgowość

Joanna Rajchelt - główna księgowa

Irena Willamowicz,
Beata Kicowska-Staroń

j.rajchelt@muzyczna.lodz.pl

ksiegowosc@muzyczna.lodz.pl

42611-01-69 wew. 37

42611-01-69 wew. 39

kasa

Donata Dulewicz   42611-01-69 wew. 42

kierownik administracyjny

Krystian Ber

administracja@muzyczna.lodz.pl 42611-01-69 wew. 41

magazyn

Wiesława Sarwa   42611-01-69 wew. 43

biblioteka

Bogumiła Czurko

Dorota Kubicka

  42611-01-69 wew. 38

stołówka

    42611-01-69 wew. 33

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
91-134 Łódź, ul. Rojna 20

NIP 725 17 84 586          
PKO BP 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929

 

Stowarzyszenie Muzyków Polskich "Pro Arte"

tel: 607 936 735
e-mail: stowarzyszenie@muzyczna.lodz.pl, www.gim-proarte.pl