Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

Szkoła - Informacja o zadaniu zrealizowanym ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego

2016 - Remont II piętra siedziby szkoły

Zespól Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi realizuje w latach 2016 – 2017 zadanie pn. „Remont budynku – siedziby ZSM w Łodzi” Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MKiDN

Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania wnioskodawcy poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego do rozwijania umiejętności uzdolnionej części lokalnego społeczeństwa.

Osiągnięcie postawionego celu będzie możliwe dzięki wykonaniu następujących robót związanych z remontem ostatniej kondygnacji budynku oraz zespołu 3 sanitariatów:

  1. roboty budowlane (dostosowanie akustyczne pomieszczeń dydaktycznych);
  2. roboty budowlane (przebudowa pomieszczeń sanitariatów);
  3. roboty budowlane (przebudowa ciągów komunikacyjnych pionowych
    i poziomych);
  4. roboty instalacyjne elektryczne wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej;
  5. roboty instalacyjne elektryczne teletechniczne (okablowanie, gniazda);
  6. roboty instalacyjne sanitarne (wodkan, p.poż., wentylacja).

W pierwszym roku realizacji zostało wykonano:

  1. Roboty instalacyjne elektryczne – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (okablowanie, wyłączniki i oprawy, wymiana i rozbudowa instalacji komputerowej, sygnalizacji pożaru, włamania).
  2. Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów na I i II piętrze.

Nad całością robót był prowadzony nadzór inwestorski i autorski.


więcej

2013 "Zakup wyposażenia dla uczniów w Pilotażu ZSM w Łodzi"

 

W 2013 roku  w ramach realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia dla uczniów w Pilotażu Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi" 

dokonano zakupu n/w instrumentów i akcesoriów:

INSTRUMENTY I AKCES. MUZ.   SPRZĘT I AKCES.KOMPUTEROWE  
harfa 1 szt. komputer przenośny ze słuchawkami 15szt.
trąbka 5 szt. komputer stacjonarny - zestaw 2 kpl.
pianino 2 szt. zestaw multimedialny-tablica, projektor,komp. 3 kpl.
waltornia 3 szt. szafa na laptopy 1 szt.
gitara 5 szt. ekran 1 szt.
akordeon 3 szt. projektor 1 szt.
podnóżki 2 szt.    

Zadanie było realizowane z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.Wartość całkowita zadania wyniosła 261.506,72 zł. Udział środków MKiDN - 200 000,00 zł.


więcej

2012 "Doposażenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

W 2012 roku  w ramach realizacji zadania pn. "Doposazenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"  doonano zakupu n/w instrumentów i wyposażenia: 

flat altowy 1 szt. akordeon 1 szt.
fagot 1 szt. saksofon sopranowy 1 szt.
bęben ze stelażem 1 szt. saksofon barytonowy 1 szt.
kontrabas 1/4 z wyposażeniem (smyczek, futerał) 3 szt. wiolonczela 1/2 2 szt.
skrzypce 1/8 z wyposażeniem (smyczek, futerał) 1 szt. wiolonczela 1/4 2 szt.
skrzypce 1/4 z wyposażeniem (smyczek, futerał) 4 szt. wyposażenie - pulpit do nut 10 szt.
skrzypce 1/2 z wyposażeniem (smyczek, futerał) 3 szt. wyposażenie - ława do fortepianu 2 szt.
 

Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.000,00 zł. Udział własny wyniósł – 63.000,00 zł. Wartość całkowita – 103.000,00 zł. 


więcej

2011 „Rozbudowa instrumentarium dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”

W 2011 roku Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi zrealizował przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie pod nazwą: Rozbudowa instrumentarium dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi  Zakres obejmował zakup n/w instrumentów muzycznych:

a) fortepian marki Yamaha model C3 M PE z ławą oraz pokrowcem (1szt)

b) flet piccollo (1szt).

Całkowita wartość zadania wynosiła 84.289,82 zł, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 50 000,00 zł.  Zakupu dokonano w II półroczy 2011 roku.


więcej

2011 „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi”

W 2011 roku Zespół Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi zrealizował przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie pod nazwą: „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi”  W ramach zadania zrealizowano następujący zakres:

a) remont sali gimnastycznej - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne: remont ścian, wymiana oświetlenia elektrycznego, wymiana stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w trakcie użytkowania – dokonano wymiany instalacji elektrycznej (okablowanie, oprawy oświetleniowe), wymiany grzejników na nowe stalowe konwektorowe wraz z zaworami termostatycznymi, zamontowano siatki ochronne na okna

b) remont zaplecza – roboty budowlane i instalacyjne - remont sanitariatów i szatni – dokonano wymiany instalacji wod-kan wraz z osprzętem (umywalki, ustęp, brodzik baterie), centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe konwektorowe wraz z zaworami termostatycznymi), elektrycznej (oprawy, wyłączniki i łączniki), wymieniono okładziny ścienne i podłogowe (glazura i terakota), wygładzono i przemalowano ściany i sufity,

c) docieplenie dachu styropapą o grubości 16 cm podwójnie laminowaną wraz z przemurowaniem ogniomurów i wymianą obróbek blacharskich, instalacji odgromowej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 229.347,05 zł, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000,00 zł.

Prace realizowano w III i IV kwartale 2011 roku.


więcej

2010 Zakup nowych instrumentów muzycznych

INFRASTRUKTURA KULTURY - Instrument środkiem ekspresji

W roku 2010 Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zrealizował zadanie pod nazwą: "Instrument środkiem ekspresji" w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY. Zakupił siedem nowych instrumentów:

Marimba YAMAHA YM5100A - 1 szt.

Ksylofon YAMAHA YX500F - 1 szt.

Pianino YAMAHA B3PE - 5 szt.


więcej

2007 Edukacja Kulturalna i upowszechnianie kultury

W roku 2007 Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zrealizował przy współudziale środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego
„Edukacja Kulturalna i upowszechnianie kultury” zadanie pod nazwą:
„Muzykowanie zespołowe – jesienny cykl koncertów i warsztatów”.


więcej

2007 Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą

W roku 2007 Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zrealizował przy współudziale środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego
„Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” zadanie pod nazwą:
„Sporządzenie opracowań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi”.


więcej

2007 Zakup instrumentów muzycznych

 W roku 2007 Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zrealizował przy współudziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych”


więcej

2006 Nowe instrumenty

ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi zakupił trzy nowe instrumenty


więcej
więcej artykułów