Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

 

Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w ramach przebudowy i remontu budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi

07.06.2017

Przetarg nieograniczony

Znak sprawy ZSM.241.2.2017.MB

Termin składania ofert: 22.06.2017 r. godz. 15:00

https://bip.e-cea.pl/1308/zamowienia-publiczne/%E2%80%8Bwykonanie-prac-budowlano-instalacyjnych-w-ramach-przebudowy-i-remontu-budynku-zespolu-szko%C5%82-muzycznych-im.-s.-moniuszki-w-%C5%82odzi

Zapytanie cenowe - opracowanie projektów warsztatowych w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

03.03.2017  Informacja o wyniku postępowania

23.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - opracowanie dokumentacji:

a)Branżowych kosztorysów inwestorskich

b)Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót Budowlanych

w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

08.03.2017 Informacja o wyniku postępowania

20.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

01.03.2017 Informacja o wyniku postępowania

15.02.2017  Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektroakustycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

12.12.2016

      2. Informacja o wyniku postępowania

29.11.2016

 1. Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe - obsługa zamówień publicznych w projekcie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi"

17.10.2016

 1. Informacja o wyniku postępowania

03.10.2016

 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik do zapytania - formularz oferty

Najem lokalu - samoobsługowy automat do napojów zimnych, gorących i słodyczy

14.10.2016

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

04.09.2016

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. ogłoszenie o zamówieniu
 3. projekt umowy

Najem lokalu -samoobsługowa kserokopiarka

14.10.2016

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

04.09.2016

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. ogłoszenie o zamówieniu
 3. projekt umowy

Najem lokalu -bufet szkolny

09.08.2016

1.Ogloszenie o wyniku postępowania

01.08.2016

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznychna II piętrze,
w ramach Przebudowy i remontu budynku Zespołu Szkół Muzycnyzch im S. Moniuszki w Łodzi

30.06.2016

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

13.06.2016

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Dokumentacja techniczna - część 1
 4. Dokumentacja techniczna - część 2
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 6. kosztorys nakładczy – przedmiar robót

komplet dokumentów:  http://bip.e-cea.pl/1308/zamowienia-publiczne

Najem lokalu -samoobsługowa kserokopiarka

03.09.2014

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

22.08.2014

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

14.08.2014

ogłoszenie

Najem lokalu -samoobsługowy automat do napojów zimnych, gorących i słodyczy

03.09.2014

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

22.08.2014

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

14.08.2014

ogłoszenie

Zakup wyposażenia dla uczniów w Pilotażu - Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi

12.12.2013

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania

20.11.2013

 1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
 2. modyfikacja treści siwz
 3. załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.11.2013

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. specyfikcja istotnych warunków zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki pn. "Zakup i dostawa harfy"

13.11.2013

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.11.2013

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z budową budynku sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

11.10.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

Najem lokalu -samoobsługowa kserokopiarka

13.08.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

05.09.2013

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

29.08.2013

ogłoszenie

Najem lokalu -samoobsługowy automat do napojów zimnych, gorących i słodyczy

13.08.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

05.09.2013

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

29.08.2013

ogłoszenie

Najem lokalu -bufet szkolny

19.08.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

07.08.2013

 1. ogłoszenie-podanie do publicznej wiadomości
 2. zarządzenie
 3. projekt umowy

29.07.2013

ogłoszenie

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"

26.07.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

22.07.2013

zapytania i odpowiedzi do siwz - pismo z dnia 22.07.2013 roku

19.07.2013

 1. Zapytania i odpowiedzi do swiz - pismo z dnia 19.07.2013
 2. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pismo z dnia 19.07.2013
 3. Kosztorys nakładczy - zamienny
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

09.07.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 5. Kosztorys nakładczy

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

26.07.2013

Ogłoszenie o wyniku postępowania

28.06.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

 28.06.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

21.05.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

"Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi"

21.05.2013

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

14.05.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - wymiana stolarki budowlanej, ocieplenie ścian i dachu oraz stropodachu"

12.11.2012

 1.  Ogłoszenie o wyniku postępowania

18.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Kosztorys nakładczy (przedmiar robót)

Najem lokalu - zajęcia dydaktyczne

23.10.2012

 1. Ogłoszenie  przetargu

09.10.2012

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin
 3. Wzór umowy

Najem lokalu - usługi ksero

18.09.2012

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin
 3. Projekt umowy

  3.09.2012

 4. Ogłoszenie

 

Najem lokalu - automaty do napojów

18.09.2012

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin
 3. Projekt umowy

3.09.2012

 1. Ogłoszenie

Dostawa instrumentów muzycznych

28.08.2012

 1.  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.08.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Najem lokalu na prowadzenie bufetu szkolnego

13.08.2012

 1. Ogłoszenie przetargu
 2. Regulamin
 3. Projekt umowy

Zakup i dostawa fortepianu

23.09.2011

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Budowa placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego "Radosna szkoła", przy Zespole Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi

23.08.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.08.2011

 1. wyjaśnienia SIWZ – pismo z dnia 01.08.2011 roku
 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. dokumentacja techniczna - projekt budowlano - wykonawczy zamienny
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zamienna
 5. kosztorys nakładczy zamienny

29.07.2011

zapytania do SIWZ oraz modyfikacja zapisów SIWZ

19.07.2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Dokumentacja techniczna - projekt budowlano-wykonawczy
 5. Kosztorys nakładczy - przedmiar

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych im. S.Moniuszki w Łodzi

27.07.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.07.2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Kosztorys nakładczy - przedmiar

 

Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

 1. Ogłoszenie o zamowieniu,
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 4. Dodatkowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 5. Dodatkowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.

Dostawa fortepianu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Nowe! Ogłoszenie o wyniku postępowania