Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

Cel i zakres projektu

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku wnioskodawcy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) docieplenie dachu i stropodachu, ścian zewnętrznych i wymiana instalacji odgromowej oraz obróbek blacharskich.

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nawiewników (dokończenie prac),

c) wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników stalowych i zaworów termostatycznych.

W 2012 roku planowane jest rozpoczęcie prac (docieplenie dachu i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym dociepleniem ścian zewnętrznych).

W 2013 roku planowana jest kontynuacja i zakończenie działań termomodernizacyjnych

Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres obejmuje;

1.       Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 25 cm – powierzchnia 1.203,57 m2

2.       Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grubości 14 cm – powierzchnia 1.818,61 m2

3.       Dokończenie wymiany stolarki budowlanej wraz z montażem nawiewników (35 szt.) – powierzchnia 112,20 m2

4.       Wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych – ilość 111 szt.

W wyniku zrealizowania zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny według poniższych danych:

 

Lp.

Zanieczyszczenia

Stan przed realizacją zadania                          [kg/rok]

Stan po realizacji zadania                         [kg/rok]

Efekt ekologiczny [kg/rok]

Redukcja %

1

2

3

4 = 2-3

5=4/2

1

pył

111,65

51,64

60,01

53,75

2

SO2

2.847,40

1.317,00

1.530,40

53,75

3

NOx

1.498,13

692,92

805,21

53,75

4

CO

104,76

48,46

56,30

53,74

5

CO2

1.088.823,45

503.609,05

582.214,40

53,47

6

sadza

5,38

2,49

2,89

53,72

7

benzeno-a-piren

0,10

0,05

0,05

50,00