Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


BIP

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"

26.07.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania

22.07.2013

zapytania i odpowiedzi do siwz - pismo z dnia 22.07.2013 roku

19.07.2013

 1. Zapytania i odpowiedzi do swiz - pismo z dnia 19.07.2013
 2. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pismo z dnia 19.07.2013
 3. Kosztorys nakładczy - zamienny
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

09.07.2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 5. Kosztorys nakładczy

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - wymiana stolarki budowlanej, ocieplenie ścian i dachu oraz stropodachu"

12.11.2012

 1.  Ogłoszenie o wyniku postępowania

18.10.2012

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Kosztorys nakładczy (przedmiar robót)