Komunikaty

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 składamy Uczniom i Nauczycielom serdeczne gratulacje za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, a Rodzicom gorące podziękowania za owocną całoroczną współpracę. Życzymy udanego wypoczynku

Dyrekcja Szkoły


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej,
od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.
Lekcje odbywać się będą zgodnie planem lekcji.

Ważne terminy i informacje:
15 maja br. - złożenie wniosku o realizację danej klasy w ciągu dwóch lat lub tok indywidualny - dotyczy SM I i II st. (przypomnienie)
4-5 czerwca br. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
do 11 czerwca br - złożenie wniosku o możliwość powtarzania klasy lub o możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych czy poprawkowych
18 maja br. - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Egzaminy promocyjne w roku szkolnym 2020/2021 zostały odwołane. Ocenę roczną z przedmiotu głównego wystawia nauczyciel.
KONKURS MOJA SONATINA 18-22 maja 2021 roku

LAUREACI KONKURSU

Regulamin konkursu


Składamy gorące podziękowania Stowarzyszeniu PRO ARTE i Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu,

Panu Pawłowi Szubertowi za przygotowanie materiałów graficznych oraz wszystkim Nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie konkursu.
Filmy promocyjne o szkole dostępne są w zakładce rekrutacja


Z dumą informujemy, że nasza uczennica Zuzanna Granek otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych".


Zuzanna Granek uczy się w SM II stopnia, w klasie gitary p. Marka Tubisa.

______

Natomiast Szymon Zawadzki z klasy akordeonu SM II st. prof. Zbigniewa Ignaczewskiego otrzymał Stypendium w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych".
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

Koncert uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia odbył się 30 listopada 2020 r.
w sali kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, z transmisją na żywo:


Wielkie gratulacje dla młodych artystów i pianistów akompaniatorów oraz nauczycieli, którzy na co dzień wspierają naszych uczniów.

Składamy również podziękowania kierownictwu oraz pracownikom uczelni za możliwość koncertowania w Akademii Muzycznej w Łodzi.

transmisja koncertu oraz program:
https://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/listopad-2020/155174-wieczor-muzyczny-koncert-uczniow-i-pedagogow-zsm-im-stanislawa-moniuszki-w-lodziProcedura zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w siedzibie szkoły, organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę Rodziców uczniów o ograniczenie osobistej obecności w budynku szkoły do niezbędnego minimum.
W sprawach konsultacji, spraw administracyjnych, organizacyjnych itp. prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy:

sekretariat: szkola@muzyczna.lodz.pl, tel. 42 611-01-72, 797-874-338 (w godz. 9.00-16.00)

dyrektor: m.bosek@muzyczna.lodz.pl, tel. 797 873 165

kierownik gospodarczy: administracja@muzyczna.lodz.pl

magazyn: magazyn@muzyczna.lodz.pl

biblioteka: b.czurko@muzyczna.lodz.pl


Nagranie - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020
należy kliknąć w link (lub skopiować go do przeglądarki internetowej):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZhMDY3M2MtZDM5YS00ODBiLWE4Y2QtMDkwYjFmOWRlZTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0d2cd99-1994-4dc1-87fd-bd710c320aa8%22%2c%22Oid%22%3a%22e89357d9-f426-4dc0-ab29-6a58efe44e55%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w wykonaniu uczniów ZSM w Łodzi

Teatr Wielki, 16-17 listopada 2019 roku

we współpracy z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, OSB im. F. Parnella w Łodzi, ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi

dyrygował Grzegorz Wierus, reżyseria Małgorzata Flegel

autor zdjęcia: Paweł Augustyniak

Gratulacje dla wszystkich wykonawców i realizatorów tego wyjątkowego, wzruszającego koncertu!

Aktualności

Sukcesy uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wzięli udział w szeregu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych

zdobyli 90 nagród i wyróżnień:

19 na konkursach międzynarodowych

43 na ogólnopolskich

28 na regionalnych


Wśród osiągnięć również nagrody
i wyróżnienia na konkursach matematycznych i języka angielskiego

8 nagród uczniów OSM I st.

2019/2020

Stypendium w ramach programu Mia100 Zdolnych
Nikodem Drużyński, V OSM I st.

Szymon Zawadzki, VIII OSM I st.uczniowie klasy akordeonu Zbigniewa IgnaczewskiegoStypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Michał Niciński (SM II st., kl. VI) klasa organów Grażyny Fajkowskiej

Jakub Sofiński (SM II st., kl. VI) klasa akordeonu prof. Zbigniewa Ignaczewskiego

Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Zuzanna Granek (SM II st., kl. IV klasa gitary Marka Tubisa

75 lat tradycji

Kształcenia muzycznego


30 LAT

kształcenia ogólnego

Kalendarium

Data
Tytuł
Godzina
Sala
Uwagi
2019-04-02
Salon muzyczny
18.00
Sala koncertowa Filharmonia Łódzka
koncert wyróżnionych uczniów SM II st. soliści, zespoly
2019-05-20
Święto smyczkowe
17.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. 1 Maja
koncert wyróżnionych uczniów klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, i kontrabasu SM I i II st.
2018-06-11
Koncert jazzowy
19.00
Klub Wytwórnia
uczniowie specjalności wokalnych i instrumentalnych sekcji jazzu
2019-06-08
Koncert dyplomantów
18.00
Sala Koncertowa Filharmonii Łódzkiej
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia SM II st., Koncert wyróżnionych absolwentów, soliści, orkiestra symfoniczna, chór mieszany