Przesłuchania CEA klasy fortepianu SM I i II st.
Termin przesłuchań:

SM I st. 25-27 lutego 2020

SM II st. 28 lutego 2020

Zgłoszenia udziału wypełnione pismem komputerowym prosimy przesyłać na adres: szkola@muzyczna.lodz.pl

w terminie do 31 stycznia 2020.

wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej -pobierz


Harmonogram Przesłuchań SM I st. - korekta z dn. 20.02.2020

Harmonogram Przesłuchań SM II st.

Podane w harmonogramie godziny występów są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom.

Harmonogram nie zawiera nazwisk uczniów. Szczegółowe informacje zostały przesłane na adres każdej szkoły oraz dostępne są sekretariacie ZSM w Łodzi - tel. 42 611-01-72

Plan prób

Harmonogram prób został zaplanowany dla uczniów SM I st. - ok. 15 minut, dla uczniów SM II st. ok. 30 minut


podstawa prawna i wymagane dokumenty przygotowane są do pobrania na stronie CEA

https://cea-art.pl/przesluchania-cea/


informacje organizacyjne:

  1. Przesłuchania odbywać się będą w siedzibie szkoły, przy ul. Rojnej 20 na fortepianie koncertowym Bösendorfer model 214VC.
  2. Planowane terminy prób w sali przesłuchań: 21, 22, 23, 24 lutego w godz. 9.00-20.00. Harmonogram prób zostanie udostępniony w lutym 2020, po terminie zgłoszeń.
  3. W szkole prowadzona jest stołówka, dostępna w godz. 9 - 18.30, za wyjątkiem niedziel.

aktualizacja treści: 16 stycznia 2020