VII Ogólnopolska Konferencja Harmoniczna dla Nauczycieli


Dyrekcja i Nauczyciele Sekcji Teorii Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi serdecznie zapraszają nauczycieli szkół muzycznych do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Harmonicznej, która odbędzie się w siedzibie naszej szkoły, przy ul. Rojnej 20 w Łodzi w dniach 1-2 marca 219 roku.

Celem Konferencji jest konfrontacja metodyki przedmiotu harmonia w szkołach muzycznych II stopnia oraz podjęcie zagadnień harmonicznych w procesie nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych w SM I i II stopnia. Obok wykładów ukazujących aspekty harmoniczne w kontekście form muzycznych, stylów i problemów wykonawczych w programie konferencji obecne będą wystąpienia podejmujące kwestie metodyczne, wspierające realizację podstawy programowej czy proces przygotowania do sprawdzianu CEA z harmonii.

Kartę zgłoszenia udziału (scan) prosimy o przesłanie na adres: szkola@muzyczna.lodz.pl lub 91-134 Łódź, Rojna 20,
w terminie do 20 lutego 2019 roku.

karta zgłoszenia - edytowalna

karta zgłoszenia pdf

Program Konferencji:

1 marca 2019 - piątek

13:15 – 14:45 prof. Matthias Hermann Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart „Szczególne akordy w centrum uwagi kompozytorów – zagadnienie alteracji w źródłach baroku, klasycyzmu i romantyzmu”;

14:45 – 15:30 przerwa

15:30 – 17:00 mgr Lucjan Dmytrzak, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie „Harmoniczne aspekty retoryki muzycznej epoki baroku”;

17: 00 – 17:45 mgr Adam Lewandowski, Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi „Harmonia w kontekście formy i faktury, na przykładzie wybranych pieśni ze Śpiewników Domowych S. Moniuszki”;

17:45 dyskusja

18:30 koncert uczniów ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi.

2 marca 2019 - sobota

10: 00 – 11:30 dr hab. Michał Sławecki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie „Modalność
i formy śpiewu gregoriańskiego”;

11:30 – 12:00 przerwa

12:00 – 12:45 mgr Daniel Dramowicz, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie „Multimedia w nauczaniu harmonii – korzyści i kłopoty”;

12: 45 – 13:45 dr hab. Iwona Lindstedt, Uniwersytet Warszawski „Harmonika i forma we współczesnych koncepcjach wizualnego wspomagania analizy słuchowej”;

13: 45 – 14:45 dr Tomasz Kienik, Akademia Muzyczna
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu „O kilku aspektach analizy harmonicznej w zadaniach i ćwiczeniach opartych na przykładach z literatury muzycznej”;

14:45 dyskusja, zakończenie konferencji.

autor grafiki: Adam Ejsner, Artefakt-kopiuj.com