Zebranie Rodziców w formie zdalnej w okresie 27-30 września 2021

Szanowni Państwo Rodzice,

zapraszamy Państwa do udziału w zdalnej formie zebrania ogólnego Rodziców ZSM w Łodzi, polegającym na dwóch wariantach do wyboru:
1. udziale w spotkaniu online planowanym na 27.09.2021 - dostęp do spotkania w przygotowaniu; lub
2. na samodzielnym zapoznaniu się z opublikowanymi materiałami.

Harmonogram spotkania:

1. Zapoznanie Rodziców w planami organizacyjnymi szkoły w 2021/2022.
2. Wybory Rady Rodziców 2021/2022.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.


Wybory Rady Rodziców:

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie gotowości współpracy z zespołem Rodziców do sekretariatu szkoły, w terminie do 24 września br.
Głosowanie w wyborach odbędzie za pomocą elektronicznego formularza, w dniach 27-30 września br. lub papierowo - głos oddany do urny w portierni.
Wyniki głosowania zostaną udostępnione w ogłoszeniach dziennika Librus 1.10.2021.
Wszelkie kwestie, które uznacie Państwo za istotne do podjęcia na forum ogółu Rodziców proszę kierować na adres: p.zapart@muzyczna.lodz.pl lub za pomocą komunikatora Librus.
Państwa pytania czy sugestie zostaną opublikowane (bez Państwa nazwisk) na stronie internetowej wraz z odpowiedziami.

Równocześnie składamy gorące podziękowania Radzie Rodziców za dotychczasową współpracę, licząc na wstępną deklarację kontynuację działań w nowym roku szkolnym.


Link do głosowania - w przygotowaniu


Informacje dla Rodziców

Ubezpieczenie dla uczniów - propozycja Interrisk

Oferta składa się z 3 wariantów – każdy Rodzic decyduje o wariancie ubezpieczenia.
Link : https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

kod dostępu:,, gxdaz’’
dodatkowe informacje, pomoc w procesie ubezpieczenia: ojaniak@centrumpolis.pl

Ubezpieczenie dla uczniów - propozycja AVIVA

https://www.samubezpieczam.com/lp/szkola/?utm_sour...

https://www.samubezpieczam.com/


Plan pracy 2020/2021- terminarz planowanych przesłuchań, egzaminów, konkursów, koncertów- w przygotowaniu

Powyższy plan pracy powstał u progu roku szkolnego z założeniem, że po analizie aktualnej sytuacji epidemicznej niektóre z zaplanowanych wydarzeń mogą zostać odwołane lub mogą odbywać się w zdalnej formie. Aktualne zmiany dotyczą realizacji audycji szkolnych, które mogą odbywać się:

1. w siedzibie szkoły w grupie uczniów i nauczycieli do ok. 20 osób, bez udziału publiczności i rodziców;

2. w formie zdalnej, nagranej prezentacji, publikowanej na szkolnym facebooku.

Opieka stomatologiczna dla uczniów OSM I st.

Szkoła nawiązała współpracę z NZOZ Ba-Med, mieszczącym się przy ul. Rojnej 52 B, tel. 42 611 04 14, w celu umożliwienia naszym uczniom skorzystania
z bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Zakres świadczeń obejmuje:

-usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

-profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Szkolny zestaw podręczników 2021/2022

Program profilaktyczno-wychowawczy

Regulamin Rady Rodziców

Statut


Szanowni Państwo, Rodzice,

Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi prowadzi fundusz wpierający nasze działania artystyczne. Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty środków finansowych, darowizny rzeczowe i Państwa osobiste zaangażowanie w organizacji zadań na rzecz naszych uczniów. Państwa pomoc wspiera organizację koncertów, odbudowę instrumentarium i wyposażenia czy zakupy pomocy dydaktycznych. Pole tych działań jest bardzo szerokie, a Państwa życzliwość znacząco wzmacnia jakość organizacyjną działań artystycznych szkoły.

Zwracamy się do Państwa z prośbą kontynuację przekazywania środków dla uczniów ZSM w Łodzi. Prosimy o wpłaty na:

Fundusz Rady Rodziców:

Numer konta: 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929

Tytuł wpłaty: darowizna na Radę Rodziców, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.

oraz

darowizny na fundusz instrumentalny – dotyczy uczniów korzystających z instrumentarium ZSM.

Fundusz instrumentalny:

Numer konta: 24 1010 1371 0018 5013 9134 0000

Tytuł wpłaty: darowizna na fundusz instrumentalny, np. Jan Kowalski- klasa Ia SM I st.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania, sugestie Rodziców

  1. Czy w szkole muzycznej prowadzone są lekcje zdalne? Moje dziecko w liceum ma naukę zdalną, czy ma przychodzić na Rojną?
    Odp. ZSM w Łodzi prowadzi zajęcia wyłącznie w siedzibie szkoły. Nie mamy zgody Sanepidu ani Ministerstwa Kultury na naukę zdalną lub mieszaną -8.10.2020

korekta odpowiedzi -W dniach 9-16.10.2020 szkoła prowadzi zajęcia w trybie mieszanym - stacjonarnym i zdalnym. Nauka zdalna dotyczy wyłącznie niewielkiej grupy uczniów i nauczycieli - 9.10.2020.

korekta odpowiedzi -W dniu 13.10.2020 szkoła prowadzi zajęcia w trybie mieszanym - stacjonarnym i zdalnym dla klas drugich OSM I st. - 13.10.2020.

2. Na korytarzach szkolnych uczniowie starszych klas mają obowiązek chodzenia w maseczkach. Czy nie powinno to dotyczyć również młodszych dzieci?

Odp. Tak, ma Pan rację. Na podstawie aktualnych zaleceń GIS i MEN ten obowiązek powinien dotyczyć wszystkich uczniów. - 13.10.2020.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne terminy:

1 i 2 września 2020 - zebranie Rodziców ZSM w Łodzi

28 października 2020 Konsultacje w OSM I st.

30 listopada 2020 - informacje o "zagrożeniach" w klasyfikacji śródrocznej i ocenach proponowanych

9 grudnia 2020 - konsultacje w SM I i II st.

16 grudnia 2020 - zebrania klasowe i konsultacje w OSM I st.

23 stycznia 2021 - Termin oceniania śródrocznego

1 lutego 2021 - II semestr 2020/2021

6 marca 2021- informacje o "zagrożeniach" w klasyfikacji uczniów klas dyplomowych SM II st.

31 marca 2021 - Konsultacje w OSM I st.

31 marca 2021 - termin oceniania klas dyplomowych SM II st.

31 marca 2021 - zakończenie nauki w klasach dyplomowych SM II st.

21 kwietnia 2021 - zebranie z rodzicami kl. VIII OSM I st.

30 kwietnia 2021 - informacje o "zagrożeniach" w klasyfikacji rocznej i ocenach proponowanych

19 maja 2021- zebrania klasowe i konsultacje w OSM I st.

12 czerwca 2021 - Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:


OSM I st.

1.

21 grudnia 2020 - poniedziałek

2.

22 grudnia 2020 - wtorek

3.

25 maja 2021 - wtorek

4.

26 maja 2021 - środa

5.

27 maja 2021 – czwartek

6.

4 czerwca 2021 – piątek

SM I st. i SM II st.

1. 21 grudnia 2020 – poniedziałek

2. 22 grudnia 2020 – wtorek

3. 2 stycznia 2021 - sobota

4. 13 marca 2021 - sobota

5. 4 czerwca 2021 – piątek

6. 5 czerwca 2021– sobota