Dokumenty ZSM w Łodzi - wybór


Statut - 2021

Statut - 2020


Regulamin organizacyjny ZSM

Struktura organizacyjna ZSM


Szkolny zestaw podręczników 2019-2020


Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019


Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej


2020_Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - wkrótce


2020_Regulamin oceny pracy naucyzcielaDodatkowe dni wolne od zajęć

OSM

1.

21 grudnia 2020 - poniedziałek

2.

22 grudnia 2020 – wtorek

3.

25 maja 2021 - wtorek

4.

26 maja 2021 – środa

5.

25 maja 2021 – czwartek

6.

4 czerwca 2021 - piątek

SM I oraz SM II

1.

21 grudnia 2020 - poniedziałek

2.

22 grudnia 2020 – wtorek

3.

2 stycznia 2021 - sobota

4.

13 marca 2021 - sobota

5.

4 czerwca 2021 - piątek

6.

5 czerwca 2021 – sobota