2016-2017
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi zrealizował w latach 2016-2017 zadanie finansowane w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - remont siedziby szkoły.

W okresie wakacji 2017 wyremontowano drugie piętro siedziby szkoły, budynku z lat 60 – tych, w którym aktualny gruntowny remont jest pierwszym od czasu oddania budynku w użytkowanie i pierwszym dostosowującym go
do specyfiki szkoły artystycznej (ZSM zajmuje budynek od 2000 roku).

W zakresie bieżących prac remontowych o wartości 757 164,43 na powierzchni 800 m2, realizowane są:

 1. Wykonanie wyburzeń i przemurowań ścian zgodnie z rysunkami architektury.
 2. Wykonanie tynków na nowomurowanych ścianach i zamknięciach otworów.
 3. Wymiana tynków na pozostałych ścianach
 4. Wymiana posadzek w salach i na korytarzu II piętra wraz usunięciem starych i wykonaniem nowych warstw posadzkowych.
 5. Wymiana drzwi do pomieszczeń wraz z wymianą nadproży.
 6. Wykonanie ścian przeszklonych wydzielających przestrzeń II piętra od klatek schodowych.
 7. Wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych w korytarzu i salach.
 8. Malowanie wszystkich ścian i sufitów kondygnacji II piętra.
 9. Malowanie ścian klatek schodowych oraz biegów schodowych.
 10. Montaż nowego okablowania HDMI w salach lekcyjnych dla potrzeb instalacji rzutników
  oraz ewentualnych tablic multimedialnych.
 11. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej hydrantowej (P-POŻ) w przestrzeni II piętra.
 12. Wykonanie instalacji klimatyzacji jednej z sal lekcyjnych.
 13. Remont toalety uczniowskiej na parterze (w tym, m.in.: wyburzenie i przemurowanie ścian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana płytek ceramicznych, wymiana drzwi).

W wakacje 2016 r. wykonano prace remontowe o wartości 350 000,00, w tym:

1. Remont toalet uczniowskich na I i II piętrze (w tym, m.in.: wyburzenie i przemurowanie ścian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana płytek ceramicznych, wymiana drzwi),
2. Wymiana instalacji elektrycznej,
3. Montaż oświetlenie ledowego.


Łączna wartość zadania 1 107 164,43 zł.

Foto: ZSM Łódź

galeria zdjęć

2016 - I etap realizacji zadania.


Osiągnięcie postawionego celu będzie możliwe dzięki wykonaniu następujących robót związanych z remontem ostatniej kondygnacji budynku oraz zespołu 3 sanitariatów:

 1. roboty budowlane (dostosowanie akustyczne pomieszczeń dydaktycznych);
 2. roboty budowlane (przebudowa pomieszczeń sanitariatów);
 3. roboty budowlane (przebudowa ciągów komunikacyjnych pionowych
  i poziomych);
 4. roboty instalacyjne elektryczne wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej;
 5. roboty instalacyjne elektryczne teletechniczne (okablowanie, gniazda);
 6. roboty instalacyjne sanitarne (wodkan, p.poż., wentylacja).

W pierwszym roku realizacji zostało wykonano:

 1. Roboty instalacyjne elektryczne – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (okablowanie, wyłączniki i oprawy, wymiana i rozbudowa instalacji komputerowej, sygnalizacji pożaru, włamania).
 2. Roboty budowlane – przebudowa sanitariatów na I i II piętrze.

Nad całością robót był prowadzony nadzór inwestorski i autorski.______________________________________________________________________________________________________________


2018
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi zrealizował w roku 2018 zadanie finansowane w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - remont siedziby szkoły.

Remont I piętra budynku siedziby ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W okresie wakacji 2018 wyremontowano 7 sal dydaktycznych przeznaczonych do zajęć indywidualnych:

W zakresie bieżących prac remontowych o wartości 270 000,00 zł realizowane były:

 1. Wykonanie wyburzeń i przemurowań ścian zgodnie z rysunkami architektury.
 2. Wykonanie tynków i położenie płyt KG.
 3. Wymiana posadzek w salach wraz usunięciem starych i wykonaniem nowych warstw posadzkowych.
 4. Wymiana drzwi do pomieszczeń wraz z wymianą nadproży.
 5. Wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych.
 6. Malowanie wszystkich ścian i sufitów.
 7. Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
 8. Instalacja oświetlenia.
 9. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej hydrantowej (P-POŻ) w przestrzeni I piętra.

Nad całością robót prowadzony był nadzór inwestorski.


Foto ZSM


2019
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi zrealizował w roku 2019 zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi – roboty dodatkowe


Zaplanowane roboty dodatkowe zostały zrealizowane w okresie 15.04 – 31.12.2019 r.

W ramach robót dodatkowych został zrealizowany następujący zakres prac:

 • roboty budowlane – dodatkowe roboty żelbetowe i murowe,
 • roboty instalacyjne sanitarne – kanalizacja deszczowa, tłoczna, sanitarna, wykonanie zabezpieczenia wykopu zbiornika, retencyjnego ściankami szczelnymi,
 • roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji – instalacja wody lodowej, nawilżania, klimatyzacji i wentylacji.

Wartość ww. robót wyniosła 734 898,49 zł.


2020 – 2021

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi realizuje zadanie dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi – roboty dodatkowe 2020-2021
Wartość zadania: 2 530 000,00 zł.

W roku 2020 zostały zrealizowane:

 • roboty dodatkowe w zakresie ślusarki fasadowej, okiennej i drzwiowej budynku,
 • roboty zamienne w zakresie wentylacji i klimatyzacji (roboty budowlane i instalatorskie) - Etap I
 • skan 3D instalacji wentylacji w odniesieniu do planowanych zmian akustyki sali koncertowej i kameralnej.

W roku 2021 będą realizowane:

 • roboty zamienne w zakresie wentylacji i klimatyzacji (roboty budowlane i instalatorskie) - Etap II,
 • roboty budowlane - okładziny akustyczne Etap I.