Zamówienia publiczne publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
https://bip.e-cea.pl/1308

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi


Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - do pobrania

Osoby zainteresowane kupnem likwidowanego wyposażenia proszone są o kontakt z magazynem instrumentów
w godzinach 8:00-16:00 pod numerem +48 42 611-01-69 wew. 43. w terminie 14 listopada 2018


publikacja 07.11.2018