21-22 maja 2020

XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Emmy AltbergPlanowany w 2020 r. konkurs nie odbył się z powodu epidemii Sars-Covid 19, zatem jego realizację przekładamy na 2022 r.

_______________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Emmy

Altberg, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I stopnia.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyków Polskich "Pro Arte".

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje Akademia Muzyczna im. Grażyny

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Program konkursu:

Grupa I - klasy I i II cyklu sześcioletniego oraz klasa I cyklu czteroletniego SM I st.

 1. utwór epoki baroku,

 2. utwór dowolny kompozytora XX lub XXI wieku

Grupa II - klasy III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasa II cyklu czteroletniego SM I st.

 1. utwór epoki baroku,

 2. rondo klasyczne lub wariacje klasyczne,

 3. utwór kompozytora XX lub XXI wieku.

Grupa III: klasy V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasy III i IV cyklu czteroletniego SM I st.

 1. sonata D. Scarlattiego lub D. Cimarosy lub inwencja dwugłosowa/trzygłosowa J.S. Bacha

 2. allegro sonatowe klasyczne

 3. utwór kompozytora polskiego.

Planowane jest przyznanie nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie sonat D. Scarlattiego

lub D. Cimarosy.


Regulamin


Przed konkursem:

 1. Przesłuchania konkursowe i koncert laureatów odbędą się w siedzibie szkoły, przy ul. Rojnej 20.
 2. Uczestnicy konkursu prezentować będą swoje umiejętności na fortepianie marki Bösendorfer (214)
 3. Koncert laureatów odbędzie się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi
 4. Informujemy również, że w bufecie szkoły będzie możliwe zakupienie ciepłych posiłków.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w biurze konkursu co najmniej na godzinę przed planowaną godziną występu.
 6. Uczestnicy będę mieli możliwość krótkiego rozegrania się przed występem, w wyznaczonych salach
 7. W sprawach organizacji konkursu prosimy o pisemny kontakt pod adresem: m.szubert@muzyczna.lodz.pl


Serdecznie zapraszamy Państwa na wspólne, muzyczne spotkanie w Łodzi.

publikacja treści: 15 listopada 2019

aktualizacja treści: 13.01.2020


________________________________________________________________________________________________________________

Archiwumhttps://muzyczna.lodz.pl/download_file/view/407/337


15-16 maja 2018 X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. EmmyAltberg

_______________________________________________________________________________________________________________

 1. Regulamin
 2. Karta zgłoszenia wersja edytowalnaKarta zgłoszenia wersja pdf

_____________________________________________________________________________________________________________

Foto: ze zbiorów Akademii Muzycznej
w Łodzi