25 kwietnia 2020

XVII Ogólnopolski Konkurs Smyczkowych Zespołów Kameralnych
im. Grażyny Bacewicz

konkurs rekomendowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Planowany w 2020 r. konkurs nie odbył się z powodu epidemii Sars-Covid 19, zatem jego realizację, w uzgodnieniu z CEA, przekładamy na 2022 r.

____________________________________________________________________________________

Zachęcamy pedagogów i uczniów do udziału w konkursie, zapraszając zespoły uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, liczące od 2 do 6 osób grających:

  • wyłącznie na instrumentach smyczkowych,

  • na instrumentach smyczkowych z udziałem fortepianu.

W programie prezentacji konkursowej prosimy uwzględnić:

  • kilka skontrastowanych utworów bądź formę cykliczną (całość lub część),

  • prezentacja musi zawierać obowiązkowo co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora,

  • przewidziana jest nagroda specjalna za wykonanie utworu Grażyny Bacewicz,

  • czas trwania prezentacji programu: zespoły szkół muzycznych I st. od 5 do 10 minut,zespoły szkół muzycznych II st. od 10 do 20 minut.


Termin zgłoszeń - do 31 marca 2020


do pobrania:

  1. Regulamin konkursu

  2. Karta zgłoszenia zespołów

  3. Klauzula informacyjna dla uczestników

  4. Jury konkursu - plik w przygotowaniu


_______________________________________________________________________________________________________

Foto - ZSM Łódź