Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia


Gratulujemy wszystkim kandydatom wspaniałych prezentacji rekrutacyjnych, a Rodzicom utalentowanych dzieci!
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w przygotowania ćwiczeń, nagranie filmu i gotowość
do współpracy w dniu badania predyspozycji.

Nie ze wszystkimi jednak spotkamy się 1 września, gdyż ograniczona dostępność miejsc nie daje możliwości przyjęcia większej grupy dzieci.

Zachęcamy Rodziców kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, a są zainteresowani kształceniem muzycznym w SM I st. o kontakt z dyrekcją szkoły (rekrutacja@muzyczna.lodz.pl)
Rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej prosimy o potwierdzenie do 21 maja br. podjęcia nauki w naszej szkole oraz odebranie z sekretariatu pisemnego potwierdzenia przyjęcia
do szkoły, celem przekazania dokumentu rejonowej szkole podstawowej.

Zebranie Rodziców odbędzie się 15 czerwca br o godz. 17.00, w formie zdalnej Teams.


Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej OSM I st. (13.05.2021)

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (4.05.2021)

Harmonogram badania predyspozycji

Procedura przebywania w szkole w dniu egzaminu - zasady reżimu sanitarnego

informacja z dnia 23.03.2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o planowanej zmianie terminu etapu stacjonarnego badania predyspozycji oraz warunków rekrutacji.

Zmieniony termin - 26-27 kwietnia br.
Zmiana warunków rekrutacji - dodaje się dodatkowe warunki w okresie przeciwdziałania zakażeniu COVID-19

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia badania predyspozycji do kształcenia muzycznego
w formie zdalnej, w połączeniu online, dla kandydatów, którzy w wyznaczonym terminie spotkania
z komisją rekrutacyjną otrzymają administracyjną decyzję o nakazie kwarantanny lub izolacji.


Szanowni Państwo, Rodzice kandydatów do klasy pierwszej OSM I st.

Rekrutacja składa się z pięciu etapów:

 • Etap 1 – złożenie wniosku rekrutacyjnego.
 • Etap 2 – zalogowanie się na platformę Microsoft Office 365 i umieszczoną w niej aplikację Teams i zapoznanie się
  z przykładowymi ćwiczeniami przygotowawczymi, udostępnionymi przez komisję rekrutacyjną wraz
  ze wskazaną do wykonania piosenką;
 • Etap 3 – zdalna część rekrutacji - nagranie i przesłanie filmu z ćwiczeniami wykonanymi przez kandydata.
 • Etap 4 – stacjonarna część rekrutacji - badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego – spotkanie z komisją rekrutacyjną w siedzibie szkoły;
 • Etap 5 - wyniki.

Poniżej szczegóły poszczególnych etapów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz dane kontaktowe.

Etap 1 – przygotowawczy

 • Wniosek rekrutacyjny - do pobrania, należy wydrukować, czytelnie wypełnić, podpisać i wraz z zaświadczeniem lekarskim złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 1 marca 2021.
  Uwaga, prosimy o wpisanie aktualnych adresów e- mail.
 • Zaświadczenie lekarskie (lekarz POZ) powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań kandydata
  do kształcenia w szkole muzycznej. Podstawa prawna wymogu złożenia zaświadczenia lekarskiego: ustawa "Prawo oświatowe" Art. 142 - do pobrania.
 • Rodzice kandydatów sześcioletnich (urodzonych w 2015 roku) dołączają do wniosku zaświadczenie o korzystaniu
  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym kandydat ma rozpocząć naukę, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Informacja dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego - Na podstawie art.165 ust.5 pkt.3 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe" osoba niebędąca obywatelem polskim, która podejmuje naukę
  w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnosi opłatę
  za każdy rok nauki w wysokości 3000 euro (Zarządzenie Dyrektora CEA 14/2019).
 • Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@zsm.org.pl

Etap 2 - przygotowanie do pierwszej części badania predyspozycji w formie zdalnej

 • Zalogowanie się do aplikacji oraz sprawdzenie, czy jest widoczny folder z imieniem i nazwiskiem
  w nazwie, oraz przesłanie informacji zwrotnej o udanym logowaniu na adres: rekrutacja@zsm.org.pl
  do dnia 14 marca 2021.

  Prosimy również o informacje o jakichkolwiek problemach technicznych z pobraniem aplikacji, z zalogowaniem się
  na konto lub innych
  do dnia 14 marca 2021.
 • Zapoznanie się z przykładowymi ćwiczeniami badania predyspozycji słuchowych. Zamieszczamy poniżej przykładowe ćwiczenia, jako rodzaj kursu przygotowawczego:
 • W procesie przygotowania do "egzaminu" kandydat powinien samodzielnie wykonać przykładowe ćwiczenia. Prosimy o nauczenie się przez kandydata pierwszej zwrotki i refrenu wskazanej piosenki (w nagraniu to fragment
  do ok. 40”). Kandydat powinien zaśpiewać piosenkę
  a’cappella, bez akompaniamentu – tylko głos.
Etap 3 - pierwsza części badania predyspozycji w formie zdalnej
 • 18 marca 2021 ok.godziny 10.00 otrzymacie Państwo ćwiczenia badania predyspozycji do kształcenia muzycznego, które kandydat samodzielnie wykona, a rodzice nagrają w postaci pliku video (np. za pomocą telefonu komórkowego).
 • Wymogi nagrania:
  - dwa pliki (w jednym nagrane ćwiczenia, w drugim zwrotka z refrenem wskazanej piosenki),
  - widoczna cała sylwetka kandydata w pozycji stojącej.
Etap 4 - druga część badania predyspozycji w formie stacjonarnej
 • W dniach 29-31 marca 2021 r.26-27 kwietnia br. odbędzie się badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego, w siedzibie szkoły, wg harmonogramu, który zostanie udostępniony do 22 marca 2021 19 kwietnia br.
 • Spotkanie będzie składało się z trzech elementów:
  1. Wykonania ćwiczeń słuchowych:
   - porównanie usłyszanych melodii i określenie czy jest ona taka sam lub inna
   - porównanie usłyszanego akordu i określenie czy jest on taki sam lub inny
   - możliwe będzie wskazanie innego ćwiczenia
  2. Ponowne wykonanie piosenki z etapu zdalnego - do przygotowania jest cały utwór.
  3. Rozmowa z kandydatem i rodzicem/opiekunem.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania predyspozycji do kształcenia muzycznego w formie zdalnej, w połączeniu online, dla kandydatów, którzy w wyznaczonym terminie spotkania z komisją rekrutacyjną otrzymają administracyjną decyzję
o nakazie kwarantanny lub izolacji. (zmiana z dn. 25.03.2021)

  Etap 5 - wyniki procesu rekrutacji

  • Komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje - ćwiczenia wykonane przez kandydata w etapie zdalnym i stacjonarnym
  • Do 7 kwietnia 2021 4 maja 2021 opublikowana będzie lista kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia. Nie będzie to jednak lista kandydatów przyjętych do szkoły, tylko informacja o pozytywnej ocenie i braku przeciwwskazań do kształcenia muzycznego
  • Do 20 kwietnia 2021 5 sierpnia 2021 lista kandydatów przyjętych do szkoły;
  • Listy opublikowane będą w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

  Podsumowanie terminarza:

  • do 14 marca 2021 – potwierdzenie otrzymania informacji, dostępności folderu dla kandydata oraz zainstalowania aplikacji Teams,
  • do 18 marca 2021 do godz. 10.00 – przekazanie ćwiczeń „egzaminacyjnych” na adresy e-mail rodziców kandydatów podane we wniosku rekrutacyjnym,
  • do 21 marca 2021.– termin przesłania filmu z realizacją przez kandydata ćwiczeń „egzaminacyjnych”
   do indywidualnego folderu,
  • 29-31 marca 2021 26-27 kwietnia br. – badanie predyspozycji – spotkanie z komisją rekrutacyjną,
  • do 7 kwietnia 2021 4 maja 2021 lista kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia,
  • do 20 kwietnia 2021do 5 sierpnia br. lista kandydatów przyjętych do szkoły opublikowana w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.


  Najczęściej zadawane pytania w zeszłorocznej i tegorocznej rekrutacji (FAQ):

  • Czy piosenka z etapu ćwiczeń powtórzy się na egzaminie, czy to będzie inna piosenka, przesłana wraz z nowymi zadaniami 18 marca?
   Nie, to ta sama piosenka

  • Czy udostępnione wstępnie ćwiczenia to materiał, który mamy nagrać?
   Nie. W dniu ................................. otrzymają Państwo ćwiczenia „egzaminacyjne”. Z tymi samymi poleceniami, takim samym odstępem czasowym między zadaniami, ale z innym materiałem muzycznym.
  • W jakiej rozdzielczości nagrać film?
   Minimalna wymagana rozdzielczość to 640x480. Najważniejsze, żeby było dobrze słychać i widać kandydata.
  • Czy mogę zaakompaniować dziecku podczas wykonania piosenki?
   Nie. Prosimy o wykonanie piosenki a’cappella (bez podkładu) – tylko głos kandydata.
  • Czy ćwiczenia słuchowe mogą być nagrane jako odrębne pliki?
   Nie. Prosimy, aby wszystkie ćwiczenia słuchowe były nagrane w postaci jednego pliku. Osobno prosimy nagrać jedynie piosenkę.
  • Czy Dziecko może zaśpiewać piosenkę z kartki – mamy problem z zapamiętaniem tekstu
   Nie. Piosenka musi być wykonana z pamięci.
  • Na podaniu nie wpisaliśmy wybranego instrumentu. W jaki sposób zostanie przydzielony?
   Zdecyduje Komisja na podstawie predyspozycji kandydata oraz możliwości organizacyjnych szkoły.
  • Zmieniły nam się preferencje dotyczące instrumentu. Jak możemy dokonać zmiany?
   Będziemy pytać o preferowany instrument podczas rozmowy w 3 etapie.

  W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: rekrutacja@zsm.org.pl


  Dostępność miejsc w klasie pierwszej:

  w roku szkolnym 2021/2022 planowane są 24 miejsca w pierwszej klasie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, w specjalności: fortepian, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, flet, trąbka, klarnet, perkusja.


  Dostępność miejsc w klasach wyższych:
  - VI klasa - 2 miejsca
  - inne klasy - brak miejsc
  30 kwietnia 2021- ostateczny termin składania wniosków rekrutacyjnych do klasy wyższej niż pierwsza
  (wraz z zaświadczeniem lekarskim).


  Do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do OSM I st.
  2. Warunki rekrutacji
  3. Instrukcja wysyłki pliku audio-wideo
  4. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  6. Procedura przebywania w szkole w dniu egzaminu - zasady reżimu sanitarnego
  7. Harmonogram badania predyspozycji - z 16 kwietnia 2021

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686),
  2. art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534).

  opublikowanie treści 18.01.2021
  aktualizacja treści 02.05.2021


  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - to ośmioletnia szkoła muzyczna oparta na bazie kształcenia ogólnego szkoły podstawowej. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  W klasie pierwszej rozpoczynamy naukę gry, m.in. na: fortepianie, klawesynie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie,

  gitarze, harfie, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie czy perkusji. Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika i kształcenie słuchu - 3 godz.lekcyjne.
  Zajęcia ogólnokształcące rozpoczynają się o godz. 8.00. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 8.00- 17.00. W szkole działa stołówka i bufet.