Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia

_____________________________________________________________________________{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{________

Wyniki rekrutacji - publikacja 30 lipca 2020

Gratulujemy wszystkim kandydatom wspaniałych prezentacji rekrutacyjnych, a Rodzicom utalentowanych dzieci!

Rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej prosimy o potwierdzenie do 14 sierpnia br. podjęcia nauki
w naszej szkole.

Informujemy również, że Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. A. Tansmana w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Rydzowej 26 ma możliwość przyjęcia uczniów w specjalnościach: akordeon, fortepian, skrzypce, flet i gitara, a także w lokalizacji

al. Wyszyńskiego 86 w specjalności akordeon. Zachęcamy Państwa do kontaktu pod numerem tel. 502 394 900

______________________________________________________________________________________________________________


Szkoła Muzyczna I stopnia - to szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naukę podejmują uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

w cyklu sześcioletnim - po ukończeniu 7 roku życia (lub 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe), oraz nie więcej niż 10 lat

ucząc się gry na fortepianie,klawesynie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, harfie, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie
czy perkusji. Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika
i kształcenie słuchu - 3 godz. lekcyjne.

w cyklu czteroletnim - po ukończeniu 8 roku życia, nie więcej niż 16 lat

ucząc się gry na wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, trąbce, klarnecie, saksofonie, waltorni, puzonie, oboju, fagocie czy perkusji.

Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 45 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia w pierwszej klasie
to kształcenie słuchu - 2 godz. lekcyjne.


Zajęcia rozpoczynają się od godz. 15.00/16.00. W szkole działa stołówka i bufet.

Do pobrania:

  1. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w SM I st.
  2. Wniosek o przyjęcie do SM I st.
  3. Warunki rekrutacji
  4. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

______________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia na badanie predyspozycji do kształcenia - 20 czerwca 2020


Przykładowe ćwiczenia

Wersja ćwiczeń z przykładową realizacją

Przykładowa piosenka

______________________________________________________________________________________________________________

Ważne terminy:

6 czerwca 2020 - termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami - sekretariat szkoły lub scan online: szkola@muzyczna.lodz.pl


20 czerwca 2020 - badanie predyspozycji do kształcenia
w SM I st.

HARMONOGRAM EGZAMINU

PROCEDURA PRZEBYWANIA W SZKOLE - WAŻNE !!!Na podstawie art.165 ust.5 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe" osoba niebędąca obywatelem polskim, która podejmuje naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości 3000 euro
(Zarządzenie Dyrektora CEA 14/2019).

Aktualizacja treści 29.05.2020