Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia


Lista osób przyjętych do kształcenia w SM I st.:

dat publikacji: 15 lipca 2021 r.


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w SM I stopnia (26.06.21)

Harmonogram badania predyspozycji słuchowych do SM I st. w dniu 19 czerwca 2021


Szkoła Muzyczna I stopnia - to szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół Muzycznych
im. S. Moniuszki. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naukę podejmują uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

w cyklu sześcioletnim

wiek kandydatów: po ukończeniu 7 roku życia (lub 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe), oraz nie więcej niż 10 lat.

oferta instrumentów: fortepian, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, akordeon, flet, trąbka, klarnet, perkusja.
Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika
i kształcenie słuchu - 3 godz. lekcyjne.

w cyklu czteroletnim

wiek kandydatów: po ukończeniu 8 roku życia, nie więcej niż 16 lat

oferta instrumentów: wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, trąbka, klarnet, saksofon, waltornia, puzon, obój, fagot, perkusja.
Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 45 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia w pierwszej klasie to kształcenie słuchu - 2 godz. lekcyjne.

Zajęcia rozpoczynają się od ok. godz. 15.00/16.00. W szkole funkcjonuje stołówka i bufet.


Do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do SM I st.
  2. Warunki rekrutacji
  3. Podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  5. Procedura przebywania w szkole - reżim sanitarny

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686),
  2. Art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669
    i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534).

______________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia na badanie predyspozycji do kształcenia - 19 czerwca 2021

Przykładowe ćwiczenia
Wersja ćwiczeń z przykładową realizacją
Przykładowa piosenka

______________________________________________________________________________________________________________

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny do klas wyższych niż pierwsza SM I

materiał będzie udostępniany kandydatom, po złożeniu wniosku o przyjęcie do klasy wyższej.
Ważne terminy:

31 maja 2021

- ostateczny termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami, np.: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z przedszkola lub poradni pedagogiczno-psychologicznej dla kandydatów w wieku
6 lat, dokumenty określające status pobytu dla kandydatów niebędących obywatelem polskim i inne
- dokumenty w oryginale przyjmowane są w sekretariacie szkoły

19 czerwca 2021

- badanie predyspozycji do kształcenia w SM I st.

28 czerwca 2021

- lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia muzycznego - nie jest to lista przyjętych do szkoły

do 5 sierpnia 2021

- lista kandydatów przyjętych do szkoły. Termin może ulec zmianie (lipiec 2021) w zalezności od możliwości organizacyjnych szkoły.


Procedura przebywania w szkoleNa podstawie art.165 ust.5 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe" osoba niebędąca obywatelem polskim, która podejmuje naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzict-wa Narodowego wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości 3000 euro (Zarządzenie Dyrektora CEA 14/2019).

Aktualizacja treści 04.05.2021