Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia_____________________________________________________________________________________

Wyniki rekrutacji - publikacja 30 lipca 2020

Kandydatów przyjętych do szkoły prosimy o potwierdzenie do 14 sierpnia br. podjęcia nauki.

Kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc zachęcamy do kontaktu we wrześniu (rekrutacja@zsm.org.pl).

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@zsm.org.pl

_____________________________________________________________________________________


Specjalności instrumentalne klasyczne

sześcioletni cykl kształcenia, dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli SM I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające SM I stopnia.
Nauka gry w specjalizacjach klasycznych: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, perkusja, klarnet, flet, saksofon, obój, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba.

Specjalności wokalne - śpiew klasyczny, śpiew jazzowy, instrumentalistka jazzowa

czteroletni cykl kształcenia dla kandydatów od 10 do 23 lat (rekomendowane ukończone 15 roku życia),
z przygotowaniem muzycznym w zakresie SM I stopnia lub umiejętnościami odpowiadającymi absolwentowi SM I stopnia.
Specjalności jazzowe - fortepian, perkusja, saksofon, klarnet, trąbka, gitara, gitara basowa, kontrabas.
Dodatkowe informacje dla kandydatów na jazz - na stronie jazzu.

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:
  • wniosek
  • zaświadczenie lekarskie
  • zdjęcie o rozmiarach 3,5 x 4,5.
 2. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w szkole muzyczne.
  Zaświadczenie wystawia:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - instrumenty strunowe, klawiszowe, akordeon, perkusja;
  • lekarz pulmunologii - instrumenty dęte;
  • lekarz audiologii i foniatrii - specjalności wokalne.
 3. Egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalistyka, wokalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka jazzowa obejmuje:
  egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (repertuar został określony
  w warunkach rekrutacji),
 4. Na egzamin wstępny - praktyczny kandydaci zgłaszają się z czytelnie napisanym programem egzaminacyjnym i nutami.
 5. Kandydat może przystąpić do egzaminu z akompaniatorem lub może skorzystać z pomocy nauczycieli pianistów-akompaniatorów naszej szkoły. W tym celu należy pozostawić w sekretariacie materiały nutowe, w terminie 7 dni przed egzaminem.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są na tablicy ogłoszeń
  w terminie do 7 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych we wszystkich specjalnościach.
 7. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły planuje się upublicznić na tablicy ogłoszeń w szkole
  w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Do pobrania:


1. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w SM II st.

2. warunki rekrutacji

3. wniosek rekrutacyjny

4. podstawa prawna - zaświadczenie lekarskie


5. zagadnienia na egzamin wstępny z kształcenia słuchu
i ogólnej wiedzy muzycznej

6. przykładowy egzamin z kształcenia słuchu

7. klucz do przykładowego egzaminuNa podstawie art.165 ust.5 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 "Prawo oświatowe" osoba niebędąca obywatelem polskim, która podejmuje naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości 3000 euro
(Zarządzenie Dyrektora CEA 14/2019).publikacja treści: 25.01.2020

aktualizacja: 29 maja 2020

Ważne terminy:

6 czerwca 2020 - termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami - sekretariat szkoły lub scan online: szkola@muzyczna.lodz.pl


Terminy egzaminów:

15 czerwca 2020 - instrumentalistka klasyczna i jazzowa, śpiew jazzowy

16 czerwca 2020 - śpiew klasyczny

22 czerwca 2020 - uczniowie klas ósmych szkół podstawowych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

PROCEDURA PRZEBYWANIA W SZKOLE


Ramowy plan nauczania w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w sobotnie przedpołudnie, zgodnie z planem zajęć grupowych
i indywidualnych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.


Specjalności instrumentalne:


przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne

fortepian obowiązkowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian

kształcenie słuchu - 2

zasady muzyki z elementami edycji nut - 1

literatura muzyczna - 1Śpiew:


przedmiot główny - śpiew 2 x 2/3

praca z akompaniatorem - 1

fortepian dla wokalistów - 2

dykcja i recytacja - 1

ruch sceniczny - 2

kształcenie słuchu - 2

historia muzyki - 2

czytanie nut głosem - 1Jazzowe specjalności instrumentalne:


przedmiot główny - instrument - 2 godziny lekcyjne

fortepian obowiązkowy jazzowy - 2/3, z wyłączeniem specjalności fortepian jazzowy

kształcenie słuchu - 2

zasady muzyki z elementami edycji nut - 1

harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1

ćwiczenia rytmiczne - 1


Śpiew jazzowy:


przedmiot główny - śpiew jazzowy 2

emisja głosu - 2/3

praca z akompaniatorem - 1

fortepian dla wokalistów - 1

dykcja z recytacją - 1

ćwiczenia rytmiczne - 2

kształcenie słuchu - 2

historia.jazzu z literaturą - 2

harmonia jazzowa z podstawami improwizacji - 1
combo - zespół jazzowy - 2