Rozbudowa szkoły

Z satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła 19 września 2016 r. podpisała umowę

na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława

Moniuszki w Łodzi”, który pozwali nam zaoferować nową jakość kształcenia młodych talentów

i umożliwi ich prezentację szerokiej publiczności. Projekt jest współfinansowany w ramach działania

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014 – 2020 Cel głównym projektu został zdefiniowany, jako rozwój dziedzictwa

kulturowego, poprzez zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej i kultury oraz rozszerzenie

oferty artystycznej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę istniejącej siedziby szkoły o:

 • dwie sale koncertowe, zlokalizowane jedna nad drugą w centralnej części szkoły.

 • Mniejsza sala (kameralna) przeznaczona jest dla 156 osób, większa (sala koncertowa) dla 254 osób,

 • część administracyjna szkoły, przebudowę istniejącego budynku w zakresie funkcjonalnym
  i technicznym,przebudowę i rozbudowę układu dojść i dojazdów wraz z uzyskaniem niezbędnych miejsc parkingowych i poprawieniem warunków bezpieczeństwa użytkowania budynku,wymiana ogrodzenia wraz z realizacją nowych bram (komunikacja piesza i kołowa)
  i furtki (komunikacja piesza).

 • część budynku przeznaczoną na działalność kulturalną, składająca się z: parteru (wejście główne z wiatrołapem, dyżurka, szatnie, sala koncertowa, magazyn instrumentów, sal ćwiczeń i przygotowań, reżyserka i amplitunery, zespół toalet przewidziane dla artystów), pierwszego piętra (garderoby artystów, duża sala ćwiczeń muzycznych oraz pomieszczenia związane ze sterowaniem i nagrywaniem dźwięku), drugiego piętra (sala kameralna, sala prób chóru, zespół toalet i sale ćwiczeń ruchu przewidziane dla artystów dających koncerty w sali małej),

Podstawowym założeniem funkcjonalno–użytkowym dobudowanej części budynku jest prowadzenie

statutowej działalności szkoły oraz organizowanie muzycznych imprez masowych z udziałem osób

trzecich, obsługiwanych przez dwie sale koncertowe.

W zakresie zdania jest także wyposażenie elektroakustyczne, instrumenty oraz meble.

W skład wyposażenia elektroakustycznego wchodzi:

 • Systemy elektroakustyczne sali Koncertowej i Kameralnej,

 • Projekcja wielkoformatowa - sali Koncertowa i Kameralnej.

Zadaniem systemu projekcji wielkoformatowej będzie zapewnienie możliwości wyświetlenia

wyraźnego i czytelnego obrazu na ekranie o obszarze roboczym, dostosowanym do wielkości

i przeznaczenia sali. System zapewni wyświetlanie obrazu z przyłączy stołowych

(wraz z przekazywaniem dźwięku do systemu nagłośnienia sali).

 • Oświetlenie sceniczne - sali Koncertowa i Kameralnej
 • Mechanika Sceny Sali Koncertowej i Kameralnej – technologia scen.

System oświetleniowy umożliwi realizację wszystkich funkcji programowych, a także komercyjnych

widowisk, konferencji i innych wydarzeń odbywających się w Sali. System oświetlenia scenicznego

Sali koncertowej zakładać będzie typowe oświetlenie sceniczne sal koncertowych w postaci

reflektorów typu PC, fresnel, profilowych.

Sale zostaną wyposażone w urządzenia mechanizacji górnej, w skład których wchodzić będą

sztankiety oświetleniowe, niezbędne do zawieszenia oświetlenia scenicznego.